23 savaitė. U, ugnis (ir jos užgesinimas), ūsai, upė ir tai, kas už upės