22 savaitė. T, turtas ir meilė, kuri neieško sau naudos