26 savaitė. Kaip gaminame atvirutes ir "ilsimės" nuo "mokslų"...