ATGAL Ką mokinsimės: namų mokymo planas 2017 metams

Štai tokie dalykai bus mūsų namų mokymo plane
(pirmiausia išvardinti esminiai dalykai, o po jų – antriniai):

1.Biblija
2.Mokomės skaityti
3.Literatūra
4.Rašymas
5.Matematika
6.Gamta
7.Giesmės
8.Muzika (pianinas / choras)
9.Atpasakojimas (angl.narration)

10.Išvykos-muziejai
11.Picture study
12.Composer study
13.Anglų kalba
14.Rankdarbiai  / dailė
15.Bendravimas

Pusmečio tikslai: Šiam pusmečiui išsikėliau vieną vienintelį tikslą (kad neapsikrauti): išmokyti Emiliją skaityti. Buvau išsikėlusi dvidešimt tikslų... bet žinot, realistiškai kalbant.. 5, 3 ir 1 metų vaikai. Na.. Patys suprantat.


Dabar apie kiekvieną atskirai
(skaitymo bus nemažai...bet tikiuosi - naudinga)

1.Biblija

Stengiuosi, kad šita dalis būtų svarbiausia - visa ko pagrindas. Nuo to pradedame dieną rytais, o nuo šių metų norėtumėm su Dievo Žodžiu palydėti ir vakarus. Apačioj išvardyti stambesni blokai, į kuriuos bandysim koncentruotis šį pusmetį.

Dievo charakteris. Dievas - amžinas, visagalis, visavaldis,  visur esantis, ištikimas, išmintingas, kūrėjas, šventas... ir tai tik pradžia. Norint labiau garbinti, mylėti, pasitikėti Dievu, reikia Jį labiau pažinti. Sunku garbint tą, apie kurį beveik nieko nežinai. Planuoju vienai savybei skirti dvi savaites. Apie savybę kalbėsim, skaitysim Biblijos eilutes, giedosim, vaikai savo atradimus vakarais papasakos tėčiui. Turėsim ant sienos pasikabinę A4 formato lapą su einama savybe. Na, tiksliau du identiškus lapus – Emilijai ir Sofijai. Jos galės tuos lapus puošti, o vėliau aš juos segsiu į atskirą segtuvą. 1 savybė per dvi savaites.

Biblinis charakteris. Kitaip sakant – tai gerų įpročių ugdymas. Pvz. kantrus, malonus, paklusnus, sakantys tiesą ir pan. Formatas: taip pat atsispausdint a4 formatu, kabint matomoj vietoj, reguliariai aptart. Norėčiau, kad į tai įsitrauktumėm ir mes su Aurimu. Kad išmoktumėme būti atviri su vaikais, mokėtumėm pripažinti jiems, kad lygiai kaip ir jie esame ir nekantrūs, ir nepaklusnūs ir t.t. Tad va bus proga su vaikais apie tai kalbėti, visiems kartu už tai melstis ir visiems augti.. Vienai charakterio savybei skirsim mėnesį laiko.

Biblijos skaitymas. Iki šiol su vaikais neesame sistemingai skaitę Biblijos. Esame skaitę nesistemingai – tai ten, tai šen. O nuo šių metų skaitysime sistemingai. Susidariau skaitymo planą (pradėjau nuo NT, evangelijų). Planą pritaikiau savo vaikams – tad praleidau tas vietas, kurios yra pernelyg grafiškos (tai apie apsėdimus ir pan); kiekviena atkarpa turi savo pavadinimą, o tai – išties patogu. Jei kam prireiks, prašom - sąrašiukas.

Kaip tai įsipaišo mūsų dienoje. Kiekvieną rytą iki pusryčių Aurimas su vaikais atmintinai mokosi Vaikų katekizmą (tai supaprastinta Westminster Shorter Cathecism, 1648m. versija; protestantiškos pakraipos katekizmas). Taip pat paskaito po skyrių iš Marian M. Schoolland „Veskime mažuosius pas Dievą“ ir po istoriją iš vaikiškos Biblijos (pakaitom iš Jesus Storybook Bible, Penni Frank "Senasis Testamentas", "Naujasis Testamentas") . Po pusryčių su šeima meldžiamės. Meldžiamės kiekvienas iš eilės – nuo mažiausio iki didžiausio. Aurimui išėjus į darbą įvyksta mini chaosas, kurio metu mes stengiamės sugrįžti prie Biblijos tiesų (čia bandysiu įterpti pokalbį apie Dievo charakterį ir/ar Biblines charakterio savybes). Po to prasideda įprasta diena. Vakarais prieš miegą ketiname įvesti family worship. Tai nėra namų mokymo dalis. Tai laikas, skirtas vien tik pagarbinti Dievą, ir nieko daugiau. Formatas būtų maždaug toks: skaitysime Bibliją (pagal mano minėtą planą, kad nesimėtytume), giedosim giesmes, Aurimas melsis už šeimos poreikius.

 

2. Mokomės skaityti

Toliau naudosimės J.Danilavičiaus „Zylute“. Taip pat nuo šių metų kartu skaitysim ir „tikrą knygą“ (A.Matučio eilėraščius). Tad procedūra maždaug tokia: ryte, kai visi dar miega, griūsim su Emilija ant sofos; 5 minutes skaitysim „Zylutę“, 5 minutes bandysim bent po kelis žodžius pasistūmėti su „tikra knyga“. Kolkas tiek. Kasdien, 10-15min.

Sofija. Mokysimės raides. Žaidimo forma. Žaismingai. Tik aš ir ji. Nieko konkretaus neesu numačius – viskas priklausys nuo aplinkybių.

3. Literatūra

Taigi pasirodo, kad knygos mūsų šeimoj yra tikrai „big deal“. Kuo toliau – tuo labiau. Gal tai paveldima? Ir aš, ir mano tėtis, ir mano tėčio tėtis buvom tikri knygišiai. Nė dienos be knygos. Šiom dienom mūsų namuose vidutiniškai per dieną skiriame apie 1-2 h skaitymui. Ties tuom ir pasiliksim. Kasdien, 1-2 h.

Šį pusmetį noriu, kad vienokiu ar kitokiu būdu įveiktume šias knygas:

Ilgam skaitymui (tai reiškia skaityti po atkarpėlę, kelis mėnesius)

P.Mašiotas “Kai aš mažas buvau”, apsakymai
H.K.Andersenas “Pasakos”
I.Fekete “Lutra”, romanas apie ūdrą
N.Sladkovas “Šarkų tarškalai”, apsakymai, gamta
Č.Navakauskas “Šiaušia kuodą Jerubė”, eilėraščiai
V.Biankis “Apsakymai ir pasakos”, gamtos tema
R.Kiplingas “Kaip drugelis treptelėjo koja”

Grožinė

C.S.Lewis “Liūtas, burtininkė ir..” (jau įveikėm, bet vaikai nori pakartot)
L.I.Wilder “Namelis prerijose”
Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi : 

/ Farley Mowat
Jei ne Vinis Diksis :  / Kate DiCamillo
Louisa May Alcott. Mažosios moterys
Ana Siuvel “Juodasis gražuolis”

Krikščioniškos

Meilė lieka: Motinos Teresės gyvenimas
Eleanor H. Porter. Poliana
Patricia St John. Dar vienas kačiukas
Gregg Brubaker. Ypatingo asiliuko nuotykiai
Lightkeepers Boys Box Set by Irene Howat

Poezija

įvairūs
J.Marcinkevičiaus
M.Vainilaičio
A.Matučio
R.Skučaitės
J.Degutytės
eilėraščiai

Knygas skolinuosi iš bibliotekų (lankomės Pilaitės bibliotekoje ir A.Mickevičiaus bibliotekoje), perku sena.lt, įvairiuose komisuose (pvz. komise „Mikis“ Vilniuje). Elektronines angliškų knygų versijas galite skolintis iš https://openlibrary.org/

 

4. Rašymas

Trys dalykai: 1.Teksto perrašinėjimas, 2.Individualių raidžių tobulinimas, 3.Rankos lavinimo pratybos, 4.Mažosios raidės.

Teksto perrašinėjimui pasiruošiau lapų su ištraukom iš B.Potter pasakojimų;

kitais kartais vietoj B.Potter ištraukų rašysime laiškus - tuomet perrašyti reikės savo pačių sukurtus tekstus. Pastebėjau, kad Emilija kai kurias raides rašo labai paskubom ir atmestinai. Nenoriu, kad susiformuotų blogi įpročiai, todėl ir sugalvojau kartais vietoj teksto perrašinėjimo duoti tobulinti individualias raides. Taip pat, planuoju retkarčiais vietoj teksto perrašinėjimo įterpti rankos lavinimo pratybų (jų apstu ir internete ir knygynuose, mes naudojam šias ir šias). Ir galiausiai, kai jau gražiai liesis didžiosios raidės, pereiti prie mažųjų. Visus šiuos keturis dalykus į dienotvarkę įpaišysiu rotacijos principu. Apie tai – kitame įrašė. Kelis kart per savaitę, iki 15-20 min.

Sofija labai labai prašo, kad jai nupirkčiau tokias pat pratybas kaip ir Emilijai. Ir kad duočiau rašyti tokias pat raides kaip Emilijai... Tad paruošiau Sofijai panašius į Emilijos rašymo lapus. Šį pusmetį ji lavins ranką su paprastom raidėm, mūsų šeimos narių vardais ir šiaip visokiom pratybom.

 

5. Matematika

Penki dalykai: 1.Ray‘s Arithmetic, 2.MEP year 1, 3.Lietuviškos Opa pratybos, 4.Skaičių rašymas, 5.Puzzles / domino / kt žaidimai.

Ray‘s – tai 1877 m. Amerikiečių Joseph Ray išleista matematikos knygelių serija. Net 50 m. Amerikos mokyklose Ray‘s Arithmetic buvo standartas. Pirmiausiai vaikai mokinami skaičiuoti. Nuo 1-20, nuo 1-40, nuo 1-70, nuo 1-100. Skaičiuojami daiktai, vaikai supažindinami su skaitmenimis. Pamokų pagrindas – paprasti žodiniai uždaviniai. Jokių pratybų. Visos knygelės yra nemokamos, galima rasti internete. Štai čia pirmoji, tinkanti patiems mažiausiems...

MEP – visai kitas reikalas. Tai moderni matematikos programa, sukurta Anglijoje. Visa medžiaga yra nemokama, internete. Ši medžiaga skirta mokyti vai kų grupę (t.y.klasę), tačiau nesunku pritaikyti namie – tiesiog reikia skirti mažiau laiko kiekvienai užduočiai. MEP panaši į bet kokią kitą matematikos programą, o yra visai nemokama. Todėl ją ir pasirinkau – kad turėčiau įvairesnių pratimų Emilijai. Pamoka prasideda nuo Reception year (tai mūsų ikimokyklinukai), tačiau ten labai daug spalvoto spausdinimo ir pratimai labai lengvi (pritaikyta 4-5 m. vaikams), todėl nuo šio pusmečio pradėsim Year1. Atsispausdinau pamokų planus (Lesson Plans) ir pratybas (Practice Book). Pamokų medžiagoje gausu žodinių pratimų ir visokių užduotėlių, kurių nėra pratybose, todėl verta turėti ir vieną, ir kitą.

Opa – tai lietuviškas mokomųjų knygelių rinkinys ikimokyklinukams. Ši programa nėra uchti, tačiau man labai patinka pratybų sąsiuvinio formatas –A4 dydžio storas blonknotas, kuris gali būti lengvai išardomas po vieną lapą, bet taip pat stebėtinai tvirtai laikosi nesubyrėjęs. Be to, pratybų kaina – žemiausia knygyne (iki 3eur už vienas pratybas).Kitos Opa knygos kiek brangesnės, bet mokinant namie nereikalingos. Pratybų turinys – visai neblogas. Pratybose yra užduotėlių ir su raidėmis, ir su skaičiais, ir rankos lavinimui. Mano nuomone, vien Opa nepakanka, tačiau papildymui ir paįvairinimui – labai gerai.

Skaičių rašymas – tik todėl, kad Emilija labai nori rašyti skaičius. Todėl ir mokinamės. Puzzles / domino / žaidimai – Paįvairinimui, santykių statymui, galvos pravedinimui, koncentracijai, erdviniam mąstymui... na ir šiaip – dėl smagumo. Puzzles perku musumazyliai.lt, komisuose, gaunu dovanų. Mano puzzle dėžė – organizuočiausia vieta visuose namuose. Visus puzzle išėmiau iš dėžučių, sudėjau į atskirus IKEA maišus. Saugau gražiai ir tvarkingai. Turim visai nemažą kolekciją. Leidžiu vaikams žaisti tik su mano priežiūra - tikra kontrolierė generolė.

Šie penki dalykai mūsų savaitėje įsipaišys rotacijos principu. Apie šį principą - kitame dienoraščio įraše, kur daugiau aptarsiu dienotvarkės klausimus.  Apie 3 k per savaitę, iki 30 min.

Dar pastaba prie matematikos. Gruodžio mėnesį mėginom pildyti mėnesio kalendorių ir kasdien stebėti orus (orų pastebėjimus rašėm į tokią grafą). Šį mėnesį darysim tą patį, įsitrauks ir Sofija. Mums ši veikla labai pasiteisino. Ji nėra matematikos mokymosi dalis, tačiau daug autorių rekomenduoja įtraukti „kalendoriaus“ pildymą į vaikų dienotvarkę.

 

6. Gamta

Ir toliau seksime nuostabią „Exploring Nature With Children” gamtos pažinimo programą. Mums ji labai tinka ir labai patinka. Ši programa yra mokama, kainuoja $15. Tačiau verta, nes ja galėsite naudotis ne vienus metus. Programa suskirstyta savaitėmis. Kiekviena savaitė turi savo temą – pvz. vorai, šliužai, medžiai, krituliai ir pan. Kiekvienai savaitei yra siūlomos knygos (anglų kalba, tačiau didžiąją knygų dalį galima pasiskolinti e-formatu iš openlibrary.org); meno kūrinys, idėjos susijusiems darbeliams ar veiklai.

Kitas dalykas, kurį tęsime toliau – tai Gamtos dienoraštis (Nature journal). Labai džiaugiuosi, kad Emilija noriai pildo savo dienoraštį. Čia ji piešia įspūdžius iš mūsų pasivaikščiojimų ar tos savaitės gamtos temos; kai nupiešia, paprašau, kad man padiktuotų dienos įrašą. Taip ji mokosi rišliai dėstyti savo mintis. Gamtos dienoraštį pildome 1-2 kartus per savaitę.

Be to, šį pavasarį kelsim kieme inkilą, stebėsim mūsų „prijaukintą“ Raudonąjį ąžuolą (jį pradėjom stėbti dar rudėnį, kai jis ėmė mesti savo lapus), eisim ieškoti, kur kėkštai suka lizdus, savaitgaliai važinėsime į miškus...Tad pavasaris bus turningas.

 

7. Giesmės

Sistemingai mokysimes giesmių. Susidariau giesmių, kurias noriu išmokti, sąrašą. Renkuosi tokias giesmes, kurios turi prasmingus žodžius (pvz. skelbia evangeliją, garbina Dievą, kalba apie Dievo charakterį). Vienas iš tikslų, mokantis giesmių – išmokti aiškiai tarti žodžius. Norime, pasitaikius progai, palaiminti giesmėmis artimuosius, draugus, taip paskelbti evangeliją. Matau tai, kaip mūsų šeimos tarnystę. Šios idėjos ir šeimos iniciatyvos autorius yra ir Aurimas; tai jis drąsiai stovi mūsų „ansamblio“ priešakyje Apsukos: 2-3 naujos giesmės per mėnesį + giesmės, kurias mokosi chore.

 

8. Muzika

Trys dalykai: 1.Emilija ir toliau lankys Kindermusik ir 2.Vaikų chorą „Valio“, 3.Pradės sistemingai mokytis groti pianinu. Na, giesmės būtų ketvirtas, bet apie jas jau rašiau. Neoficialiai turime ir penktą punktelį: balso lavinimas. Reguliariai Aurimas su Emilija užsidaro kambaryje, Aurimas groja gitara, o Emilija improvizuoja balsu. Toks fenomenas mūsų namuose vyksta jau gerus metus, ir štai po metų laiko iš kambario sklinda nebe triukšmas, o iš tiesų dviejų profesionalų duetas... (aš apšalus, jeigu ką). Tai verčia mane susigėsti, nes visus metus šį Emilijos ir Aurimo žaidimą laikiau...tiesiog sabotažu mūsų ausims... o pasirodo vat...

Kindermusik. Tai muzikos pamokėlės vaikams Vilniuje. Mūsų Kindermusik vadovė - aktorė ir pedagogė Ilona Balsytė. Kindermusik programa sukurta ir ištobulinta Amerikoje. Nuostabioji mokytoja Ilona visą medžiagą yra išvertusi ir pritaikiusi lietuvių kalbai – tad dvigubas valio. Emilija Kindermusik lanko jau trečius metus.

Choras „Valio“. Tai tarptautinis krikščioniškas vaikų choras, prieš 15 metų pradėtas vienos moters Suomijoje. Choro „Valio“ giesmelės išverstos į daugiau nei 80 kalbų, jo pasirodymai vyksta visame pasaulyje. Lietuvoje choras važinėja po miestelius, kaimelius, įvairias įstaigas, tikslas – nešti Evangelijos žinią apie Jėzų. Vieną ar du kartus per metus atsiranda galimybe nuvykti ir į susitikimą su kitų šalių „Valio“ chorais. Šiemet toks susitikimas/šeimų stovykla vyks vasarą Suomijoje. Labai laukiame ir norime sudalyvauti. Emilijai dalyvavimas choro veikloje kolkas atnešė didelę naudą 0 ji ne tik gauna progos pabendrauti su kitais vaikais, bet mokosi savitvardos, disciplinos, ištvermės.

Pianinas. O mūsų pianino mokytojas – tam ta ram tam... bus... tėtis! Gera žinia ta, kad Aurimas pasiryžo pravesti pianino pamokas ne tik Emilijai, bet ir Sofijai. Startuosim su 1 k per savaitę.

 

9. Atpasakojimas (angl. narration)

Visi žino, kad atpasakojimas vaidina labai svarbų vaidmenį mokymosi procese (ne tik namų, bet ir mokyklos). Atpasakojimas – tai pakartojimas savais žodžiais. Šį naudingą įrankį nesunku įtraukti į dienotvarkę – tereikia prisiminti, įgauti įprotį. Atpasakoti vaikas gali skaitytą knygą, matytą paveikslą, nesudėtingą receptą ar instrukcijas, pasivaikščiojimą, kažkokį šeimos įvykį, matematikos taisyklę ir t.t.. Tačiau tai nėra tokia paprasta užduotis, kaip galėtų atrodyti. Norint gerai atpsakoti kažkokį dalyką reikia tą dalyką suprasti, kitaip tariant – žinoti jo esmę; taip pat mokėti susikaupti, nesiblaškyti. Planuoju šį svarbų mokytmosi įrankį įtraukti į visus mokymosi dalykus. Štai neblogas straipsnis apie narration.

 

10. Išvykos-muziejai

Gerai. Atvirumo akimirka – esu tundra šitoj srity. Ne todėl, kad internete negaliu susirasti informacijos apie kokį muziejų ar suplanuoti kokią fainą išvyką... o todėl, kad mūsų visos išvykos baigiasi ten pat – gūdžiame miške.

Žinoma, man ir Aurimui (o dabar jau ir vaikams) ten patinka. Mums taip patinka, kad galėtumėm ten ir gyventi. Mane žavi, keri, stulbina senas, brandus miškas. Tačiau reikia truputį šviestis. Tad susidariau palaidą idėjų ir ketinimų sąrašiuką, kurį norėčiau ateinantį pusmetį įveikti:

Drugelių namai, Vilnius, drugeliųparoda.lt
Vitražo galerija, Vilnius, “Vitražo manufaktūra”
Žaislų muziejus, Vilnius
Liubavo dvaro muziejus, vandens malūnas, Vilnius
Europos parkas, Vilnius
Energetikos ir technikos muziejus, Vilnius
Valstybės pažinimo centras, Vilnius
Nacionalinis muziejus, Vilnius
Lietuvos dailės muziejus
Karo technikos muziejus, Vilnius
Vilniaus universitetas

Išvykos:

Labanoro Girios apžvalgos bokštas
Kernavė, apžvalgos aikštelė Kernavėje
Dar kartą apsilankyti Tytuvėnuose

Kitos apžvalgos aikštelės... ehm... "turininga"..

Aktyvios išvykos:
Baidarės
Nuotykių parkas
Arkliai

 

11-12. Picture study / Composer study

1 menininkas, 1 kompozitorius per dvi savaites. (Esu matyt labai nekantri, nes įprastai dviejų savaičių vienam menininkui ir kompozitoriui nepakaktų, bet dabar mes tik „žaidžiam“, ragaujam.. Tad tebunie būna daugiau, įvairiau). Menininkų ir kompozitorių sąrašą susidariau iš AmblesideOnline.org – tai nemokama pilna Charlotte Mason mokymo programa internete. Jų siūlomus menininkus šiek tiek atsirinkau ir atsifiltravau, bet esmė išlieka ta pati.

Kompozitoriai

Antonin Dvorak (1841-1904; Late Romantic)
Prokofievs Peter and the Wolf
Aaron Copland (1900-1990; American)
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Georg Philipp Telemann (1681-1767) (Baroque)
George Gershwin (1898-1937; American)
Ludwig von Beethoven (1770-1827; classical/Romantic)
Gabriel Faure (1845-1924)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791; Classical/Roccoco)
Niccolo Paganini (1782-1840)
Robert Schumann (1810-1856; Romantic)
Richard Wagner (1813-1883, German Romantic)
Jacques Offenbach (1819-1880; German Romantic).

Menininkai

Mary Cassatt (1844-1926; American Impressionist)
Ivan Shishkin (1832-1898; Russian landscapes)
James McNeill Whistler (1834-1903; American born)
Peter Paul Rubens (1577-1640; Belgian Baroque)
Renoir  (1841-1919; French impressionist)
Winslow Homer (1836-1910; American)
John Constable (1776-1837; English landscape)
Monet (1840-1926; French impressionist)
Pieter Breugel the Elder (1525-1569; Flemish Northern Renaissance)
Jan Vermeer (1632-1675; Dutch Baroque)
Leonardo Da Vinci (1452-1519; Italian High Renaissance)
Caspar David Friedrich (1774-1840; German Romantic)

Apart šių menininkų sąrašiuko, per paskutinę padevėtų knygų medžioklę sumedžiojau kokybiškų meno albumų, kurių vartymą įtrauksiu į dienotvarkę. Be to, svarstau galimybę studijuojamų menininkų paveikslų nuotraukas atsispausdint (a4 formato) kokioj printerinėj, segti į vieną segtuvą ir taip kurti mūsų šeimos meno albumą.

Dar keliais sakiniais, kaip čia viskas atrodys. Su muzika: einamo kompozitoriaus kūrinius leisti fone, pristatyti vaikams keliais suprantamais sakiniais patį kompozitorių, kūrinį. Perdaug didelio dramblio manau iš to nedarysiu, nes neesu nei to specialistė…nei pernelyg didelė fanė. Su menu: savaitės pradžioje pasirinkti vieną einamo menininko paveikslą. Jį turėti kompiuteryje, planšetėje ar atsispausdinus. Parodyt vaikams. Pristatyt menininką, keliais žodžiais paveikslą. Paklaust vaikų klausimų, kaip antai: Koks čia galėtų būti metų laikas? Paros laikas? Gal galite rasti dailininko parašą? Ar tai liūdnas paveikslas? Kokios spalvos? Ar šaltos? Ar šiltos? Kaip manot, kas čia vyksta? Ir pan. Galima užversti paveikslą, paprašyt vaikų, kad atpasakotų. Tik tiek. Manau, kad labiau patyrę tėvai, galbūt darys išsamesnes studijas, bet man tiek pakaks – tai bus pirmieji mūsų žingsniai šioje srityje.
 

13. Anglų kalba

Štai čia didžiausias pasikeitimas, įvykes mano makaulėje... Gerbiamieji, pasirodo mes buvome neveiksmingai mokomi užsienio kalbos mūsų mokyklose! Taip, taip. Todėl yra taip normalu 12 metų (!!!) atsimokius mokykloje užsienio kalbos nemokėti ja naudotis. Akis man atvėrė ši knyga: The art of teaching and studying languages“, by Gouin François, 1896. Skaitalas nėra lengvas ir nelabai pritaikytas mūsų moderniam „5-būdai-kaip-nuveikti-šitą ir 10-žingsnių-link-kažko“ bullet-points tipo greito-skaitymo mentalitetui (hello – this is me!), tačiau vertas kiekvienos sugaištos minutės. Tad bandysiu mokinti vaikus taip vadinamu Gouin metodu (angl. Gouin series). Internete galima rasti apie tai informacijos, tačiau perskaičius knygą, supratau, kad, norint mokinti šiuo metodu, vien pasikliauti internetu nevalia – reikia perskaityti knygą. Anglų kalbos „pamokėlės“ – 2-3k per savaitę, po 15 min.

 

14. Darbeliai / dailė

Lengviausia dalis. Galėčiau nieko neplanuoti, galėčiau netgi nuspręsti nieko nedaryti – vistiek pusmečio pabaigoje namai būtų nukrauti visokios plauko kūrinėliais. Kažkaip taip susiklostė (gal vėlgi tai paveldima?...), kad mūsų namuose niekada nepritrūksta noro daryti tris dalykus: skaityti, piešti (lipdyti, karpyti, klijuoti)... ir deja žiūrėti multikus. Ir to noro nepritrūksta ne tik vaikams, bet ir man. Jei tik nereikėtų gaminti valgyt, prižiūrėt namų - ar šiaip būti suaugusiu žmogumi - aš visą laiką praleisčiau su vaikais skaitydama knygas ir ką nors kurdama... ir, žinoma, žiūrėdama multikus.

Apart šiaip bendro pobūdžio įvairaus plauko darbelių, numačiau tokias veiklas: perpiešinėjimas ir rankdarbiai.

Perpiešinėjimas. Idėją susigavau „Teaching the Trivium“ knygoje. Autoriai – penkių vaikų tėtis ir mama. Visus savo vaikus mokė namie, klasikiniu krikščionišku mokymo metodu. Visi vaikai jau užaugę. Viena iš dukrų šiuo metu yra vaikiškų knygučių iliustratorė. Autorių vaikai piešti išmoko perpiešinėdami iliustracijas iš šios knygos „Animals: 1,419 Copyright-Free Illustrations of Mammals, Birds, Fish, Insects“. Knyga nėra brangi: štai perkant iš BookDepository.com kainuotų EUR 18.41 (į kainą įskaičiuotas siuntimas į Lietuvą).

Apart šitos knygos, iš Agnės gavom dovanų nuostabią knygą: „Animalium. Didysis gyvūnų muziejus“. Iš jos Emilija jau perpiešinėja. Taip pat dar turiu sumedžiojus kelias nuostabiai iliustruotas knygas bei senoviškų atvirukų su pieštais gyvūnais rinkinį. Tad pusmečiui pakaks.

Rankdarbiai. Siuvimas, siuvinėjimas, vėrimas. Esu numačiusi vieną mega siuvimo projektą (pasiūti iš skiautinių užtiesalus vaikų lovoms). Į šį ilgą darbą ketinu įtraukt ir Emiliją su Sofija. Be to, mergaitės mėgsta karts nuo karto atnaujinti savo papuošalų dėžutes – susiverti apyrankes ar karolius. Apyrankes ir karolius galima verti dovanoms. Na o siuvinėjimas – atrasta sritis, todėl ją po truputį tobulinsim. Per kalėdas atradau siuvinėjimą karoliukais ant dirbtinio veltinio. Ši veikla taip patiko mergaitėms, kad ketinam ją tobulinti ir toliau. Veltinio galima gauti medžiagų parduotuvėje, o aš dar ketinu užsisakyti iš Kinijos. Štai...

Nebrangių karoliukų lobynas – visokie komisai“humanos“, kur vėriniai ar karoliukais išsiuvinėti rūbai parduodami labai pigiai, juos galima išsiardyt.

Dailė ir rankdarbiai apie 3 ir daugiau kartų per savaitę.

 

15. Bendravimas

Mūsų nuostabusis mamų sambūris, dar vadinamas „co-op“ (nuo angliųko termino homeschool co-op), vyksta toliau. Šiuo metu esame jau penkios mamos ir 13 vaikų. Planas: susitikti vieną kartą per savaitę. Taip pat sekmadieniais mano vaikai lanko sekmadienines Biblijos pamokėles, vieną kartą per savaitę Emilija lankosi Kindermusik užsiėmimuose. Reguliariai susitikinėjam su kitomis šeimomis, kurios turi panašaus amžiaus vaikų. Trumpai tariant: bendravimo mokinant namie netrūksta. Tad socializacijos problema namuose besimokančių vaikų gyvenimuose – iš tiesų yra mitas. Ir čia ne aš taip sakau... Internete pilna straipsnių bei asmeninių liudijimų iš žmonių, kurie mokina, mokino, mokinosi namie ir kurie nepavirto į sociapatus ir nepatyrė bendravimo bado. Tad mokinantis namie, bendravimo pakanka.. Netgi atvirkščiai - bendravimo yra daugiau... kokybiškesnio, prasmingesnio, laisvesnio, saugesnio. Štai tiek.

Gigantiškas dienoraščio įrašas baigiasi. Jei turite kokių klausimų, jei norite daryti tą patį, jei darote tą patį ir ieškote bendraminčių, rašykit man [email protected], arba apsilankykit kitos mamos Agnės bloge www.moliovaikai.lt. Namų mokymas yra normalu, nuostabu, naudinga, įmanoma. Tereikia trupučio dedikacijos, fantazijos ir tarpusavio palaikymo.

Kokias knygas skaitėme vasarą... o paskui ir rudenį