Renkame labdarą. Kažkas, ko mes turime užtektinai, kitiems tėra svajonė